Informacje o bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach istnieje od 1948r nosiła nazwę wtedy nazwę Gromadzkiej  Biblioteki Publicznej w Sadkowicach z siedzibą w Sadkowicach.

Lokalizacja

Biblioteka mieściła się w kilku miejscach na terenie Sadkowic, Między innymi w budynku Urzędu Gminy, do 2009 znajdowała się wraz GOPS-em w tzw. okrąglaku, a następnie w budynku Zespołu Szkól w Sadkowicach

Kierownictwo biblioteki

Do 31 sierpnia 2018 r. Kierownikiem była śp. Jadwiga Mleczarek
Od 1.09.2018 r. kierownikiem GBP jest mgr Gabriela Stępniak